Om Grib Dagen

Formål Grib Dagen er Frivilligcenter Græsteds initiativ for pårørende til demensramte i Gribskov Kommune. Det overordnede formål med Grib Dagen er, at at give dig som pårørende nogle muligheder for at indgå i inspirerende og oplysende, sociale sammenhænge, primært med andre pårørende. Grib Dagen bygger videre på Frivilligcenter Græsteds mangeårige erfaring med demensrelaterede aktiviteter og foregår i tæt samarbejde med husets allerede eksisterende pårørendegruppe. Grib Dagen består af en række forskellige aktiviteter. Du er velkommen til at deltage i én af dem, i nogle af dem eller i alle sammen. Du er også velkommen til at komme med idéer til hvordan de forskellige aktiviteter kan blive endnu bedre. Formålet er, at det giver mening for dig. At du får noget ud af det. Baggrund Demenssygdom er også blevet kaldt for de pårørendes sygdom. Det skyldes, at personer med en demenssygdom ikke altid selv føler sig generet af symptomerne. Når en demenssygdom rammer vil det ofte påvirke hele familien og omgangskredsen og de pårørende selv har en markant øget risiko for selv at udvikle stress og depression, samt for selv at udvikle demens som en direkte følge af situationen. Dårlig samvittighed og social isolation som følge af pårørendes rolle og ansvar er væsentlige årsager til denne mistrivsel. Den pårørende er den måske væsentligste ressource og tryghedsparameter for den demensramte. Men det siger sig selv, at der ikke er mange ressourcer at hente - hverken for sig selv eller for andre, som måtte have brug for én, når man er ramt af stress og/eller depression. Grib Dagen ønsker at tilbyde muligheder og støtte til at komme ud af social isolation. Eller helt at undgå social isolation. Det gør vi gennem vores viden og netværksrettede aktiviteter, som alle har til formål at få pårørende ud af social isolation og dermed øge pårørendes trivsel og dermed deres egne ressourcer. Se Hvad tilbyder vi? Aktiviteterne i Grib Dagen sigter på at støtte pårørende på tre overordnede områder, som har vist sig at effekt i forhold til en øget livskvalitet, nemlig empowerment (oplevelsen af at kunne mestre sit eget liv fremadrettet),  oplevelse af forbundethed og en styrket identitet. Grib Dagen er finansieret af Socialministeriet og løber fra oktober 2014 til august 2017 og projektets aktiviteter foregår i samarbejde med vores samarbejdspartnere på området. Se Samarbejdspartnere.