At forstå og takle forandret adfærd

Den 26. april afholdtes 2. ud af to dialogbaserede foredrag i Pårørendecaféen. igen var Grib Dagen så heldig at få besøg af Psykologisk Demensfaglig Konsulent Dorte Balslev.