Temadag om Blomsten

Den 15/4 afholdte Grib Dagen for 2. gang en Demenstemadag i Seniorcentret i Helsinge. Arrangementet skete i samarbejde med Demenskoordinatorer, den Psykologisk Demensfaglige konsulent samt frivilligkoordinatoren i Gribskov Kommune. Grib dagen såvel som vores samarbejdspartnere - nævnt overfor - samt frivilligtiltaget Motion for demente og deres pårørende, fortalte om de forskellige aktiviteter og tilbud. Dernæst holdt den erfarne foredragsholder Eva Tokarski et meget inspirerende oplæg for de mange der var mødt op. Særligt fokus i Evas foredrag blev lagt på at formidle det pædagogiske redskab Blomsten, som er udviklet af Tom Kitwood. Dette kan bruges til at øge forståelsen for den dementes situation og behov og dermed forbedre samværet imellem den demente og dennes pårørende. Tak til Eva for stor inspiration og for at formidle så indlevende og håndgribeligt.